SÄHKÖPOSTILISTAT

Käsityksen sähköpostilistan osoite on tekstiilarit(a)helsinki.fi. Listan kautta tavoitat muut Käsitysläiset ja saat tietoa tapahtumista, koulutuspolitiikasta, sijaisuuksista ja muusta hyödyllisestä. Listalle olet todennäköisimmin jo liittynyt jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Tekstiilarit(a)helsinki.fi -listan lisäksi maaliskuusta 2012 lähtien on otettu käyttöön tekstiilarit-aktiivit(a)helsinki.fi -lista,  joka on tarkoitettu kaikille jäsenille. Listan avulla pyritään saamaan lisää avoimuutta ainejärjestötoimintaan ja luoda uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa. Uudelle listalle kuuluminen ei edellytä mihinkään, mutta antaa monipuolisesti tietoutta ja  mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen, esimerkiksi tapahtumien suunnittelussa.

Sähköpostilistoille liittyminen ja niiltä eroaminen

Listalle liittyminen ja siltä eroaminen tehdään lähettämällä sähköpostina komento osoitteeseen majordomo(a)helsinki.fi. Komento kirjoitetaan sähköpostiviestin tekstiosaan. Viestin otsikkokenttää listapalvelin ei käsittele (eli lähetä viesti ilman otsikkoa). Majordomo on hyvin tarkka osoitemuodon suhteen. Liittymis- ja eroamisosoitteiden on oltava identtiset.

Listalle liitytään omasta sähköpostista komennolla:
subscribe tekstiilarit
tai
subscribe tekstiilarit-aktiivit

Listalta erotaan omasta sähköpostista komennolla:
unsubscribe tekstiilarit
tai
unsubscribe tekstiilarit-aktiivit

Jos haluat olla yhteydessä sähköpostilistan ylläpitäjään, (jos sinulla on ongelma listalle liittymisessä, siltä eroamisessa tai sinulla on kysymyksiä listasta) ota yhteyttä hallituksen jäsenvastaavaan.

Yllämainitut majordomo-komennot toimivat suurimmassa osassa yliopiston sähköpostilistoja. Listan nimi vain pitää aina muuttaa kyseessä olevan listan nimeen.

Lähde ja lisätietoa: Helsingin yliopiston Tietotekniikkapalvelut