Tekstiilareiden kannanotto käsityönopettajan koulutuksen ja käsityötieteen puolesta

Helsingin yliopiston Käsityönopettajan koulutuksen ainejärjestö Tekstiilarit ry
Kannanotto 5.2.2016

Tekstiilareiden kannanotto käsityönopettajan koulutuksen ja käsityötieteen puolesta

Helsingin Yliopiston käsityönopettajan koulutus on muovannut toimintansa vuonna 1881 aloittaneesta Helsingin käsityökoulusta joten koulutus on taannut käsityön laadukkaan opetuksen koulujen ja työelämän tarpeisiin yli sadan vuoden ajan. Suomalainen käsityönopetus peruskouluissa on maailman mittapuulla ainutlaatuista ja laadukkaasta käsityönopettajien koulutuksesta tulee pitää kiinni, jotta tämä toteutuu.

Opettajiksi opiskelevien kannalta tulee varmistaa riittävän syvä ja monipuolinen osaaminen kasvatus- ja käsityötieteessä, jotta heillä on mahdollisuus opettaa sekä kaikilla kouluasteilla että myös aikuisasteella ja vapaassa sivistystyössä. Nykyisen mallin mukainen käsityötieteen opintojen jakautuminen koko opiskelun ajalle tukee alan substanssiosaamista. Jos opinnot supistetaan liian pienen ajan sisään, käsityötaidot eivät ehdi kehittyä tarpeeksi. Kasvatustieteen ja käsityötieteen kurssien lomittaisuus tukee käsityönopettajuuteen kasvua.

Käsityötieteen kursseja ei tule myöskään supistaa nykyisestä laajuudestaan, sillä se vaikuttaisi heikentävästi oppiaineeseen niin sisällön kuin opetuksenkin laadun puolesta. Käsityönopettajan koulutuksen jatkuvuus ja hyvä laatu on turvattava, jotta käsityön merkitys ja asema koulu- ja opetustoimen kaikilla asteilla säilyy (Kojonkoski-Rännäli 1995, 122-125). Käsityö aineena edistää ajattelun ja suunnittelun oppimista sekä hienomotoriikan kehittämistä ja on siksi tärkeä vastapaino lukuaineille peruskoulussa.
Tulevaisuuden peruskoulun opettaja on ammatillinen moniosaaja, joka opettaa laaja-alaisia ja oppiainerajoja ylittäviä kokonaisuuksia niin koulumaailmassa kuin vapaassa sivistystyössäkin. Näin ollen koulutuksessa tulee varmistaa myös mahdollisimman esteetön väylä sivuaineisiin, kuten luokanopettajan monialaisiin tai erityispedagogiikan opintoihin.

Käsityötieteen säilyminen omana tieteenalanaan tulee taata, jotta Helsingin Yliopiston laadukas käsityötieteen tutkimus saa jatkua. Käsityötiede on nouseva tieteenala, jossa riittää tutkittavaa ympäri maailman niin historian kuin ihmisen ja käsityön suhteessa. Viime aikojen tutkimustulokset osoittavat, että käsityötieteellä on paikkansa tutkimuskentällä, esimerkkinä Kaiju Kankaan väitöskirja The Artifact Project: Promoting Design Learning in the Elementary Classroom. Monitieteelliset tutkimukset kuten käsitöiden vaikutus hyvinvointiin sekä esimerkiksi luovia prosesseja ja ryhmätyötä tutkivat tutkimukset hyödyttävät niin koulu- kuin työmaailmassakin.

Helsinki, 5.2.2016
Tekstiilarit ry

Lisätiedot:

Minna Inkinen                                           Mia Turu       
Koulutuspoliittinen vastaava                    Puheenjohtaja       
minna.inkinen@helsinki.fi                        mia.turu@helsinki.fi